Legende:
  Frei    Feiertage    Belegt 
 0
Anreise 
 0
Abreise
 
2017
2018
 
Sep
Okt
Nov
Dez
Jan
 3536373839394041424344444546474848495051520102030405
Mo  04  11  18  25   02 
0
 16  23  30   06  13  20  27   04  11  18  25  01  08  15  22  29 
Di  05  12  19  26   03 
1
 17  24  31   07  14  21  28   05  12  19  26  02  09  16  23  30 
Mi  06  13 
2
 27   04  11  18  25   01  08  15  22  29   06  13  20  27  03  10  17  24  31 
Do  07  14  21  28   05  12  19  26   02  09  16  23  30   07  14  21  28  04  11  18  25  
Fr 01  08  15  22  29   06  13 
2
 27   03 
1
 17 
2
  01  08  15 
2
 29  05  12  19  26  
Sa 02  09  16 
2
 30  
0
 14  21  28   04  11  18  25   02  09  16  23  30  06  13  20  27  
So 03  10  17  24   01  08  15 
2
 29   05 
1
 19 
2
  03  10  17  24  31 
0
 14  21  28